קיבוץ הרדוף

סופיה – לתרבות אדם חדשה

סמינר אורים

לימודי אנתרופוסופיה והכשרת מחנכי ולדורף בכפר הירוק

חינוך ולדורף הוא דרך חינוכית המושתתת על האנתרופוסופיה.
הוא מציב את הילד במרכז כישות שלמותית-מתפתחת ואורה בחינוך אומנות שייעודה לאפשר לזרע היחודי הטמון בכל ילד, לצמוח ולגלות את עצמו. הוא מקנה כלים להתמודדות עם האתגרים הניצבים בפנינו בעת המודרנית ומהווה פתח להתחדשות התרבות האנושית.
דרך זו מיושמת בגנים ובבתי-ספר ברחבי העולם ובארץ.
סמינר חינוך "אורים" מפעיל מזה כעשר שנים תוכנית להכשרת מחנכים וגננים, ובוגריו יכולים להשתלב במוסדות החינוך האנתרופוסופים הרבים בארץ.
הסמינר מקיים מסלול הכשרה מלא וכן לימודי העשרה

בין הקורסים הנלמדים

הישות הדינמית של האדם / התפתחות הילד / ידע האדם / חינוך לגיל הרך / הפילוסופיה של החירות / הדרך הפנימית / שירה / אוריתמיה / עיצוב דיבור ודרמה / ציור / מדעי הטבע / מתודיקה בחינוך / פיסול / בוטמר/ ועוד.

בצוות המורים

יפתח בן אהרון, דניאל שטרול, טל בן דוד, יעקב ארנן, איתן קלמנוביץ, תמי הרצברג, אבנר המאירי, עפרה גלעד, ורה לוי, ענבל גינת, בעז מעין


לפרטים והרשמה

ענבל 04-9059398 , 052-3212873
seminar@harduf.org.il