הודעות מהוועדות השונות

הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (25/02/2018 11:10)
גשם וכוכבים (24/02/2018 15:30)
גשם וכוכבים (18/02/2018 08:11)
גשם וכוכבים (15/02/2018 16:20)
פורים בהרדוף 28.2
תרבות בהרדוף (14/02/2018 20:39)
גשם וכוכבים (12/02/2018 13:43)

קיבוץ הרדוף

ד.נ. המוביל 1793000, טל: 04-9059222, פקס: 04-9861106, דוא"ל: harduf.website@gmail.com